Chú Lợn quỳ trước chùa

Một chú lợn ở Trung Quốc quỳ trước chùa và không chịu đứng lên cho đến khi được nghe kinh.

Advertisements

Đức Phật cấm đệ tử ăn tất cả các loại thịt

KINH ĐẠI THỪA NHẬP LĂNG GIÀ
CHƯƠNG VIII: CẤM ĂN CÁC LOẠI THỊT

Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải
Phụng dịch theo bản Hán dịch đời Đường
của đại sư Thật Xoa Nan Đà

st-phat-thich-ca-22

 (Xem tiếp trang 2)

Lợi ích của ăn chay

Vô thường

Tác giả: Hòa thượng Thích Giác Thiện

Khuyên phóng sanh

(Trích Sớ trùng tu ao phóng sanh chùa Cực Lạc ở Nam Tầm/Ấn Quang đại sư Thượng Hải Hộ quốc tức tai pháp hội)

nguyenthihop-phongsanh

Kiêng giết phóng sanh về mặt Sự thì nông cạn, dễ thấy; nhưng về mặt Lý lại sâu xa, khó hiểu rõ. Nếu chẳng hiểu rõ Lý, dù có làm chuyện này, trong tâm chắc chắn chẳng chí thành, thương xót thiết tha, phước điền lợi ích cũng do tâm lượng mà trở thành nhỏ nhoi, nông cạn. Nếu gặp phải kẻ vô tri ngăn trở, phỉ báng, [người phóng sanh] sẽ bị kẻ đó xoay chuyển, khiến cho một dạ thiện tâm vì đó bị tiêu diệt chẳng còn. Do vậy, chẳng ngại lắm lời giãi bày ý nghĩa, để những loài vật đều được gội từ ân, loài người đều được vun bồi nền phước, ngõ hầu khẩn thiết động đến lòng nhân sâu xa, diệt được sát báo cho ta lẫn người, cùng đều được về cõi thọ, cùng vui tuổi trời. Lại nguyện đem công đức này hồi hướng Tây Phương để vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vượt thoát tam giới, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn tốt trong hải chúng. May ra sẽ được người đọc chú ý vậy!

(Xem tiếp trang 2)

Tâm hiếu sanh

Bảo hộ sinh mạng